Den tavse smerte

Film og podcast til unge mænd, der har været udsat for vold. En støtte til ofrene og deres familier.

Fire trailers: De voldsramte, som ingen taler om

Unge mænd/store drenge er den gruppe i samfundet, der oftest udsættes for grov og tilfældig vold. Vi hører bare ikke så meget om det. De unge mænd er oversete i offersammenhæng.

Gadevold, værtshusvold, hadforbrydelser, vold i forbindelse med sport.

Unge mandlige voldsofre fortæller her, hvordan volden har påvirket dem, og hvad de har gjort for at komme videre. Vi møder pårørende, der fortæller om fortvivlelse, afmagt og vrede.

Eksperter og fagpersoner sætter oplevelserne i perspektiv, og kommer med råd om, hvordan man kan søge hjælp.

Se og lyt til fire trailers ovenfor.

Film om den tavse smerte